4தமிழ் மீடியா இணையதளத்தில் வந்திருக்கும் என் படத்துக்கான விமர்சனம், மிகத் தீவிரமாக படத்தை அணுகி, நுணுக்கமாக உள்வாங்கிக்கொண்டு, அதன் வடிவத்தையும் உள்ளடக்கத்தையும் மிகக் கச்சிதமாக உணர்ந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். வெகுஜன ஊடக மொழியை முற்றிலும் தவிர்த்து, தீவிரமாக எழுதப்பட்ட முதல் ‘நஞ்சுபுரம்’ விமர்சனம் இதுதான். சுட்டி கீழே

.

நஞ்சுபுரம் – ஒரு பின் நவீனத்துவ த்ரில்லர்