தேடுக

வார்த்தைகள்

If it can be written, or thought, it can be filmed – Stanley Kubrick

பிரிவு

காமிக்ஸ்

சின் சிட்டி : அத்தியாயம் 5

காமிக்ஸ் 2 : ஃபிராங்க் மில்லரின் காட்சிமொழி

300

Continue reading “காமிக்ஸ் 2 : ஃபிராங்க் மில்லரின் காட்சிமொழி”

காமிக்ஸ் 1 : மூன்று அத்தியாயங்கள்


பெரும்பான்மையானவர்களைப் போலவே நானும் சிறுவயதில் காமிக்ஸ் புத்தகங்களின் தீவிர வாசகனாக இருந்தேன். Continue reading “காமிக்ஸ் 1 : மூன்று அத்தியாயங்கள்”

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

Up ↑