தேடுக

வார்த்தைகள்

If it can be written, or thought, it can be filmed – Stanley Kubrick

பிரிவு

திரைக்கதை

காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள்- 7,8,9,10

Continue reading “காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள்- 7,8,9,10”

காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 6A

( 6 )

பரபரப்பான புனைவு (1994)

பாகம்-2

[முந்தைய பதிவின் தொடர்ச்சி இது, அதைப் படிக்காதவர்கள் படித்துவிட்டு வரும்படிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.] Continue reading “காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 6A”

காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 6

( 6 )

பரபரப்பான புனைவு (1994)

Continue reading “காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 6”

காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 5

திரைக்கலை வரலாற்றின் முதல் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் எடுக்கப்பட்ட நான்கு படங்களையே நாம் இதுவரை இந்தப் பட்டியலில் பார்த்தோம். எனக்குப் பிடித்த பத்து நான்-லீனியர் திரைக்கதையுள்ள படங்களின் கால வரிசையிலான பட்டியல், இப்போது நவீன காலத்துக்குள் நுழைகிறது, கறுப்பு-வெள்ளையிலிருந்து வண்ணத்துக்கு..

( 5 )

அன்னி ஹால் (1977) Continue reading “காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 5”

காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 4

காலத்தைக் கலைத்துப்போட்டுக் கதை சொல்லும் “நான்லீனியர்” திரைப்படங்களில் எனக்குப் பிடித்த 10 படங்களைக் கால வரிசைப்படி பட்டியலிட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். முதல் மூன்று படங்களை முந்தைய பதிவுகளில் பார்த்துவிட்டோம். நான்காவது படம், என்னுடைய ஆதர்ச இயக்குனர்களில் ஒருவரான ஸ்டேன்லி க்யூப்ரிக் இயக்கியது..

( 4 )

கொல்லுதல் (1956) Continue reading “காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 4”

காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 3

( 3 )

கோட்டை வாசல் (1950)

Continue reading “காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 3”

காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 2

முந்தைய பதிவில், காலத்தைக் கலைத்துப்போட்டுக் கதை சொல்லும் “நான்லீனியர்” திரைக்கதை அமைப்பு என்றால் என்ன என்பதையும், அவ்வகையில் கதைசொல்ல வேண்டிய தேவை என்ன என்பதையும் பார்த்தோம். எனக்குப் பிடித்த பத்து நான்லீனியர் படங்களைக் காலவரிசைப்படி பட்டியலிட ஆரம்பித்தேன். முதல் படம், 1916-யில் எடுக்கப்பட்ட, D.W. கிரிஃபித் இயக்கிய, “சகிப்புத்தன்மை இன்மை” (INTOLERANCE).

பட்டியல் தொடர்கிறது..

( 2 )

குடிமகன் கேன் (1941) Continue reading “காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 2”

காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 1

இணையத்தில், “நான்லீனியர்” (Nonlinear) கதைசொல்லல் பற்றி நிறையவே எழுதப்பட்டுவிட்டது. அந்த வகையிலான சில படங்களை நீங்களும் பார்த்திருப்பீர்கள். சுருக்கமாக நான்லீனியர் கதையமைப்பு என்றால், மாறிய காலவரிசையில் அல்லது ஒழுங்கில்லாத கால ஓட்டத்தில் கதை சொல்லப்படுவது என்று புரிந்துகொள்ளலாம்.

Continue reading “காலத்தைக் கலைத்துப்போட்ட படங்கள் – 1”

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

Up ↑