தேடுக

வார்த்தைகள்

If it can be written, or thought, it can be filmed – Stanley Kubrick

குறிச்சொல்

ஹிட்ச்காக்

ஹிட்ச்காக் – மர்மத்தின் மன்னன்

[மீள்பதிவு]

நான் திரைப்படக் கல்லூரிக்குச் செல்வதுவரை ‘ஆல்ஃப்ரட் ஹிட்ச்காக்’ (ALFRED HITCHCOCK) இயக்கிய ஒரு படத்தைக்கூடப் பார்த்திருக்கவில்லை. ஆனால் நான் அங்கு படித்த மூன்று வருடக் காலங்களில் மெல்ல மெல்ல ஒரு ஹிட்ச்காக்தாசனாகவே மாறிப்போனேன்.அவரது படங்களும் தனிப்பட்ட ஆளுமையும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தின. Continue reading “ஹிட்ச்காக் – மர்மத்தின் மன்னன்”

“எனது படங்கள் கேக் துண்டுகள்” – ஹிட்ச்காக்

.

நான் திரைப்படக் கல்லூரிக்குச் செல்வதுவரை ‘ஆல்ஃப்ரட் ஹிட்ச்காக்’ (ALFRED HITCHCOCK) இயக்கிய ஒரு படத்தைக்கூடப் பார்த்திருக்கவில்லை. ஆனால் நான் அங்கு படித்த மூன்று வருடக் காலங்களில் மெல்ல மெல்ல ஒரு ஹிட்ச்காக்தாசனாகவே மாறிப்போனேன். Continue reading ““எனது படங்கள் கேக் துண்டுகள்” – ஹிட்ச்காக்”

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

Up ↑