தேடுக

வார்த்தைகள்

If it can be written, or thought, it can be filmed – Stanley Kubrick

குறிச்சொல்

ram gopal varma

ராம்கோபால் வர்மாவின் குரல்

Continue reading “ராம்கோபால் வர்மாவின் குரல்”

குப்பைத் தொட்டியும் சிம்மாசனமும்

ராம் கோபால் வர்மா எழுதிய (அக்டோபர் 7, 2009) கட்டுரையின் தமிழாக்கம்

.

rgv

. Continue reading “குப்பைத் தொட்டியும் சிம்மாசனமும்”

படம் வெற்றியா.. தோல்வியா..?

[ ராம் கோபால் வர்மா எழுதிய கட்டுரையின் தமிழாக்கம் ]

.

Ram Gopal Varma

Continue reading “படம் வெற்றியா.. தோல்வியா..?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑